Home » Безбедносни системи » Евиденција на работно време

Точната и навремена евиденција на присуство/отсуство од работно место на Вашите вработени може да биде од голема корист за Вашата компанија.

Заборавете на следниве проблеми :

  • Грешки
  • Отсуства од работно место
  • Проблеми со евиденцијата
  • Доцнење на работно место

Високо квалитетни решенија за евиденција на работното време на Вашите вработени, со отчитување на картици/тагови, лични ПИН-ови или пак биометрија (отисоци).

Софтверско решение прилагодено на позитивните законски прописи во нашата држава, кое прикажува детални извештаи за вработените, одмори/боледувања, присуства, службени или приватни отсуства.

За подетални информации контактирајте не