Home » Безбедносни системи » Алармни системи

Како неприкосновен систем за заштита на објекти или простории во нашата понуда примарни се алармните системи од Канадскиот производител Paradox.

Проектираме, изведуваме и одржуваме алармни системи за противпровална и противпожарна заштита

Можеме да Ви понудиме најразлични типови на детектори како детектори за движење, детектори за кршење стакло, детектори за вода, детектори за чад, детектори за гас, детектори за вибрации и слично.

Нашите алармни системи обезбедуваат куќи, станови, деловни објекти, магацини, обложувалници, казина, финансиски друштва, бензински пумпи и уште многу други ….

П О Н У Д А ЗА АЛАРМНИ СИСТЕМИ